9 PaĄdziernika 2015
Imieniny: Arnold, Dionizy, Ludwik, Wincenty, Bogdan, Sybila
Firma nasza jest jedną z najstarszych i największych, a zarazem najbardziej doświadczonych producentów wyrobów żelbetowych dla telekomunikacji i energetyki. ZPUH MATUSZCZYK jest firmą rodzinną, na rynku branżowym istniejemy od 1970 roku.
->  Czytaj więcej
Słupy betonowe dla łączności i energetyki

Słupy żelbetowe dla łączności:

  • SŻT-7m oraz SŻT-8,5m
    Wykonanie zgodnie z normą PN-B-19501 "Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji". Słupy SŻT wykonane są jako żelbetowe z betonu  C-25/35, zbrojenie wg dokumentacji technicznej. Ciężar słupa SŻT-8,5 wynosi ok.480 kg, a słupa SŻT-7 ok.360 kg. Słupy SŻT stosowane są do wykonywania telekomunikacyjnej linii napowietrznej.
  • Szczudło żelbetowe A-1
    Wykonanie zgodnie z normą PN-B-19501 "Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji". Szczudło żelbetowe A-1 wykonane jest z betonu  C-25/35, zbrojenie wg dokumentacji technicznej. Ciężar ok.240kg. Szczudło żelbetowe A-1 stosuje się do mocowania słupów drewnianych przy budowie linii telekomunikacyjnych napowietrznych za pomocą obejm stalowych.
  • Belka ustojowa BUC i BUT
    Wykonanie zgodnie z normą PN-B-19501 "Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji". Prefabrykowana belka ustojowa "BUC" i "BUT" wykonana jest jako żelbetowa z betonu C-25/35, zbrojenie zgodnie z dokumentacją techniczną. Ciężar belki ok.50kg. Prefabrykowana belka ustojowa "BUC" i "BUT" przeznaczona jest do wzmocnienia ustojów słupów drewnianych w szczudłach żelbetowych A-1 telekomunikacyjnych linii napowietrznych.
  • Słupek oznaczeniowy "SO";"SOP";"SBR"Słupy żelbetowe dla energetyki ŻN-10m i ŻN-12m

Wykonanie zgodnie z normą PN-B-03265 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne". Słupy ŻN wykonane są jako żelbetowe z betonu , C-25/35 zbrojenie wg dokumentacji technicznej. Ciężar słupa ŻN-12 wynosi ok.700kg, a ciężar słupa ŻN-10 ok.600kg. Słupy ŻN stosowane są do wykonywania energetycznej linii napowietrznej.

Nazwisko/Firma:
Adres e-mail:
Treść wiadomości:
Kursy walut w MyBank.pl
Notowanie z 2015-10-09
Kursy walut strzałka 0.80%
3,7242
Kursy walut strzałka 0.55%
4,2170
Kursy walut strzałka 0.36%
3,8631
Kursy walut strzałka 0.62%
5,7199